לא היית יודע את זה מדפי העיתונים היומיים שלנו, אבל קצב הגידול בדמי השכירות היה די צנוע.

לא בכל מקום, לא לכולם, אלא לרוב האוסטרלים השוכרים.

לפי הספירה העדכנית שבה השתמשה הלשכה לסטטיסטיקה לעריכת מדד המחירים לצרכן, שכר הדירה עלו ב-1.6% בלבד בשנה עד יוני.

לשם השוואה, השכר טיפס ב-2.6%.

עליות גבוהות יותר במחירים אחרים דחפו את מדד המחירים לצרכן הכולל בעליה של 6.1%.

ירידה בשכר הדירה במהלך COVID פירושה שבמהלך חמש השנים האחרונות העלייה הכוללת הייתה רק 1.5%.

דמי השכירות הממוצעים בקושי גבוהים ממה שהיו בתחילת הקורונה.

הלשכה מקבלת את הנתונים שלה ישירות ממחשביהם של סוכני נדל”ן, רשויות הדיור במדינה ומשרד ההגנה (עבור דרווין).

הוא מכסה שכר דירה ששולמו בפועל, עבור “מדגם מותאם” של דירות, כלומר מתייחס לאותן דירות בכל רבעון כדי לרשום שינויים אמיתיים במחיר.

דמי שכירות בפועל לעומת מפורסמים
לעומת זאת, התקשורת (וכמה קבוצות אינטרס) מעדיפות להתמקד בנתונים ל”מפרסמים” או לבקש שכר דירה. אלה גדלו חזק יותר מאשר המסה הכוללת של דמי השכירות ששולמו.

בפריסה ארצית, דמי השכירות המפורסמים עלו ב-8.2% בשנה עד יוני, ובכמעט 18% במהלך חמש השנים עד יוני על פי נתוני CoreLogic.

אבל דמי השכירות המפורסמים הם רק חלק מזערי מדמי השכירות ששולמו בפועל. לא כל הנכסים מתפרסמים. דמי השכירות המפורסמים לא תמיד תואמים את דמי השכירות המוסכמים. רוב השוכרים נשארים בחוזים קיימים.

למרות שדמי השכירות המפורסמים עשויים להתייחס לדמי השכירות הכוללים לאורך זמן, הם לא בהכרח מייצגים את השוק כולו.

הדאגה העיקרית שלנו צריכה להיות מה קרה לשוכרים בעלי הכנסה נמוכה.

עליות נמוכות לשוכרים בעלי הכנסה נמוכה
השוכרים בעלי ההכנסה הנמוכה ביותר באוסטרליה מקבלים סיוע בשכר דירה, וזה די חסכני. שוכרים בודדים מקבלים לא יותר מ-73 דולר לשבוע, ומשפחות גדולות מאוד עד 97 דולר.

אבל שכר הדירה הטיפוסי שמשלמים האוסטרלים על סיוע בשכר דירה לא גדל בהרבה. במהלך השנה עד יוני, שכר הדירה החציוני למקבלי סיוע בשכר דירה טיפס ב-1% – בערך 5 דולר לשבוע. בחמש השנים האחרונות היא עלתה ב-9% – מעט פחות מהעלייה במדד המחירים לצרכן של 10.7%.

בטווח הארוך יותר, דמי השכירות בעלי ההכנסה הנמוכה עלו בצורה חדה יותר. משקי בית ב-40% התחתונים של התפלגות ההכנסה נהגו להוציא כ-22% מההכנסה לאחר מס על שכר דירה, וכיום מוציאים כ-30%, ירידה משיא של 32%.

אם יש משבר בדמי השכירות, הנתונים מראים שהוא לא נפוץ.

שכר הדירה במיקומים הכוללים פרת’ ודרווין מטפסים בצורה הרבה יותר חזקה מאחרים מכיוון שהם מגיעים לאחר תקופות ארוכות של גידול שלילי בשכר הדירה.

הגידול בדמי השכירות המבוקש בולט ביותר הרחק מהערים, במיוחד ביעדי נופש והחלפת עצים כמו ריצ’מונד-טוויד (כולל ביירון ביי), גולד קוסט, סאנשיין קוסט ווייד ביי.

חלקם חוו צמיחה חזקה בבקשת שכר הדירה לפני נגיף הקורונה, שהואצה בעקבות הקורונה.